Fundusze Europejskie

fundusze_europejskie

sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

ESPRO Sp. z o.o. realizuje w okresie od 01.05.2022 do 30.04.2023r. projekt nr POIR.06.02.00-04-0079/21 pt. „Optymalizacja i precyzyjne zarządzanie zasobami firmy Espro Sp. z o.o.”

Celem projektu jest wdrożenie technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, jak również wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii.

Efektem realizacji przedmiotowego projektu będzie wdrożenie przez firmę Espro Sp. z o.o. dedykowanego oprogramowania w celu optymalizacji i precyzyjnego zarządzania zasobami firmy. 

Miejsce realizacji projektu: ul. Równinna 13B, 87-100 Toruń

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa 6 „Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19”, działanie 6.2 „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację”. 

Całkowita wartość projektu: 298 790,32 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 253 971,77 zł

fundusze_europejskie
Zamknij